Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ

Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju.

Marka Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest powszechną nagrodą regionalną, która jest instrumentem kształtowania tożsamości gospodarczej oraz brandem gospodarczym gwarantującym, że Dolny Śląsk jest miejscem przychylnym gospodarce i przyjaznym jego mieszkańcom. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego DCG propaguje dolnośląskie markowe produkty i dobre firmy, kształtując odpowiednie nawyki konsumenckie i kooperacyjne. W szczególności:


DCG jest platformą komunikacji władz regionu i przedsiębiorców, która służy współdziałaniu w najważniejszych inicjatywach gospodarczych i społecznych. Poprzez współpracę przedsiębiorców z elitami kompetencji gospodarczych, politycznych i akademickich DCG przyczynia się do budowy innowacyjnej gospodarki  i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

DCG służy promocji regionu przy pomocy gospodarki i jest kanałem komunikacji transgranicznej z innymi regionami w Polsce i zagranicą. DCG promuje dokonania regionu i ich ponadregionalne znaczenie a w szczególności jego gospodarkę dzięki czemu DCG przyczynia się do otwarcia naszego regionu na świat.

DCG to system promocji przedsiębiorców dolnośląskich i ich produktów, pobudzania aktywności gospodarczej, propagowania dobrych wzorców biznesowych i kreowania wizerunku Dolnego Śląska jako regionu przychylnego przedsiębiorczości, który działa na rzecz renesansu cywilizacyjnego.





AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT