Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ
DCG      Udział w DCG

Kryteria weryfikacji kandydatów

DCG przyznawane jest firmom, które mogą pochwalić się nienaganną kondycją finansową – Kapituła  weryfikuje wyniki przedsiębiorstw z ostatnich 3 lat. Firmy podlegają też kontroli na innych płaszczyznach m.in. muszą przestrzegać Kodeksu Pracy oraz stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji. Dodatkowo premiowana jest dbałość o środowisko i działalność prospołeczna.
 

Procedura weryfikacyjna DCG

Proces przyznawania DCG składa się z kilku etapów. Od złożenia ankiety, przez weryfikację, po ocenę dokonywaną przez Kapitułę DCG.

 

Korzyści dla laureatów DCG

Wraz z regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej Laureat uzyskuje szereg korzyści. Laureaci DCG doskonale łączą możliwości jakie daje Certyfikat z kompleksowo konstruowanymi kampaniami wizerunkowymi i marketingowymi.

 

Koszt DCG

Udział w Dolnośląskim Certyfikacie Gospodarczym jest odpłatny. Koszt DCG jest każdorazowo naliczany indywidualnie dla każdego kandydata.

 


AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT