Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ
DCG      Laureaci DCG      ZEC Service Sp. z o.o.ZEC-Service Sp. z o.o. należy do Grupa EDF Polska. Działa na rynku od 1992 r. Domeny dzia-łalności firmy to energetyka zawodowa i przemysłowa, eksploatacja instalacji technicznych, inżynieria cieplna, produkcja detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego (dla koncernu Bombardier) i sprzedaż ciepła. Od 2003 r. firma realizuje kontrakty dla Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN. W latach 2006 i 2008 za pracę na rzecz instytutu otrzymała CMS Gold Award.


ZEC-Service Sp. z o.o.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. (0 71) 323 86 50
fax. (0 71) 323 86 60
skr.poczt. 36-044
e-mail: biuro@zec-service.com.plAKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT