Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ
DCG      Laureaci DCG      Centrum Kardiologiczne


Centrum Kardiologiczne „Pro Corde” (2001) jest wysokospecjalistyczną placówką ochrony zdrowia, świadcząca usługi z zakresu diagnostyki  i opieki kardiologicznej, a także – jako jedyny ośrodek na Dolnym Śląsku – ambula-toryjnej i telemedycznej rehabilitacji kardiologicznej po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych, finanso-wanej ze środków publicznych.Centrum Kardiologiczne „Pro Corde” Sp. z o.o. to również realizator wielu pro-jektów i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców miasta Wrocławia. Spółka od ponad 10 lat współpracując z Gminą Wrocław realizuje szereg programów profilaktycznych i edukacyjnych.
Centrum w ostatnim roku zostało uhonorowane licznymi certyfikatami Polskiego Towarzystwa kardiologicznego oraz jest laureatem XV edycji DCG.
 
Centrum Kardiologiczne "Pro Corde" Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
50-315 Wrocław, ul.Nowowiejska 64/66
tel. (0-71) 322-60-08, (0-71) 321-92-72
rejestracja@ckprocorde.pl
 

AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT