Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ
DCG      Laureaci DCG      KEA Spółka jawna

Firma  KEA  założona  przez  Irenę  i  Bogdana  Baszak  rozpoczęła  swoją  działalność gospo-darczą  w  1990 roku  we  Wrocławiu. Przedmiotem  działalności  firmy  są  usługi  poligraficzne  w  zakresie  przygotowania, druku, jego  uszlachetniania  oraz  obróbki  introligatorskiej. KEA  posiada  status  zakładu pracy chronionej  oraz  certyfikat  zintegrowanego  systemu  zarządzania jakością  i  środowiskiem. Firma jest bardzo aktywna w działalności prospołecznej.

KEA Spółka Jawna
Irena & Bogdan Baszak
ul. Osobowicka 89
51-008 Wrocław
Tel. + 48 (71) 33 44 300
Fax. +48 (71) 33 44 333

AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT