Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ

Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego. Ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energe-tycznego w regionie Dolnego Śląska. Spółka zapewnia niezawodne i bez-pieczne dostawy gazu ziemnego do odbiorców na obszarze Woje-wództwa Dolnośląskiego oraz części Województw: Lubuskiego i Wielkopolskiego.


Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. zo.o.
ul. Ziębicka 44,
50-507 Wrocław
tel. (071) 364 95 05,
     (071) 364 95 06
fax. (071) 336 71 06

 

AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT