Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ

Prawo ubiegania się o przyznanie DCG przysługuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej, których działalność w sferze produkcyjnej lub usługowej prowadzona jest w oparciu o polskie przepisy i wymogi prawne oraz spełniających warunki Regulaminu DCG

DCG przyznawane jest firmom, które mogą pochwalić się nienaganną kondycją finansową – Kapituła  weryfikuje wyniki przedsiębiorstw z ostatnich 3 lat. Firmy podlegają też kontroli na innych płaszczyznach m.in. muszą przestrzegać Kodeksu Pracy oraz stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji. Dodatkowo premiowana jest dbałość o środowisko i działalność prospołeczna. 


Kryteria oceny obejmują warunki jakościowe, ekonomiczne, pracownicze i społeczne, jakie powinien spełniać kandydat do wyróżnienia DCG. Kandydaci podlegają weryfikacji według następujących kryteriów:


Kryteria podstawowe:

1.1 Sytuacja finansowa firmy
     • firma legitymuje się dodatnimi wynikami finansowymi, pozytywnymi wskaźnikami 
       ekonomicznymi aktualnymi i prognozowanymi,
     • firma sumiennie i terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe, w tym podatkowe.
1.2 Firma wykazuje wzrost produktywności lub osiągnęła wysoką produktywność
       według standardów europejskich.
1.3 Silna pozycja firmy na rynku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
1.4 Działaność innowacyjna.
1.5 Inwestycje prorozwojowe w firmie.
1.6 Przestrzeganie norm i przepisów Kodeksu Pracy.
1.7 Stosowanie zasad etyki i uczciwej konkurencji.
1.8 Dokonania i ekspansja firmy poza Dolnym Śląskiem na rynku krajowym i międzynarodowym.
1.9 Wielkość zatrudnienia na Dolnym Śląsku
     • znacząca część zatrudnionych w firmie to mieszkańcy Dolnego Śląska.


Kryteria dodatkowe:

     • stopień spełniania wymagań z zakresu ochrony środowiska,
     • aktywność w działalności prospołecznej na rzecz Dolnego Śląska i lokalnych środowisk
     • działalność na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
     • funkcjonujące systemy zarządzaniaSzczegółowy zakres i opis ww kryteriów oraz ich wagi w ogólnej ocenie będzie każdorazowo ustalany i zatwierdzany przez Kapitułę DCG w formie odrębnego dokumentu udostępnianego podmiotom gospodarczym rozpoczynającym procedurę weryfikacji.


AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT