Forum Krzyżowa   
         SZUKAJ
DCG      Udział w DCG      Procedura weryfikacji

Etap 1

Dostarczenie do Biura DCG wypełnionej ankiety zgłoszeniowej DCG

Etap 2

Kontrola poprawności wypełnienia ankiety (uzupełnienie ewentualnych brakujących informacji i dokumentów związanych z procedurą kwalifikacyjną) oraz wstępna ocena spełnienia podstawowych kryteriów DCG.
Możliwe odwiedziny w siedzibie firmy ubiegającej się o DCG (przedstawiciele Kapituły DCG mogą odwiedzić wybranych kandydatów celem weryfikacji informacji zawartych w ankiecie zgłoszeniowej). 


Etap 3

Opracowanie oceny spełnienia kryteriów DCG i rekomendacji dla Kapituły DCG

Etap 4

Ocena kandydata przez Kapitułę DCG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Etap 5

Uroczysta gala z wręczeniem certyfikatu


AKTUALNOŚCI

XXIV edycja DCG

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji DCG! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2014 roku....

WIĘCEJ


Najlepsze firmy Dolnego Śląska w Gazecie Wrocławskiej

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy cykl publikacji nt. Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego w Gazecie Wrocławskiej....

WIĘCEJ
Copyright © 2009 Dolnoslaskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: BizzIT